VOORWAARDEN

Bij inschrijving gelden de volgende voorwaarden:

 • Voorwaarde 1:
  Als u beslist om aan een clinic of een volledige cursus Nordic Walking deel te nemen, dient u het inschrijfformulier volledig in te vullen en via de website of per post in te sturen

 • Voorwaarde 2:
  Op het inschrijfformulier kunt u aangeven waar uw interesse naar uit gaat. Zodra het inschrijfformulier bij mij binnen is, neem ik contact met op om met u de gewenste startdatum te bepalen en daarmee uw inschrijving te bevestigen

 • Voorwaarde 3:
  Het cursusgeld dient voor aanvang van de eerste les te zijn ontvangen op banknummer 44 61 70 801 ten name van Nordic Walking Weert of contant voldaan te worden bij aanvang van de eerste les / clinic

 • Voorwaarde 4:
  Deelname geschiedt op eigen risico

 • Voorwaarde 5:
  Het minimale aantal deelnemers per cursus bedraagt 6 en het maximale aantal deelnemers 12

 • Voorwaarde 6:
  Roken en weggooien van afval tijdens de lessen is verboden, de lessen worden immers doorgaans in natuurgebieden gegeven

 • Voorwaarde 7:
  De lessen vinden in principe altijd doorgang. Slechts in geval van zeer extreme weersomstandigheden zullen lessen worden afgelast en verschoven

 • Voorwaarde 8:
  Nordic Walking Weert is nimmer aansprakelijk voor vermissingen, diefstal en schade van of aan persoonlijke eigendommen in welke vorm dan ook of mogelijke blessures of ongevallen welke de cursist tijdens de cursus kunnen overkomen

 • Voorwaarde 9:
  Er vindt geen restitutie plaats van cursusgelden van eventueel gemiste lesuren. Wel is het in onderling overleg mogelijk gemiste lesuren binnen een andere groep in te halen (mits de groepsgrootte dit toelaat)

 
 

Copyright
© 2006 - 2007 Nordic Walking Weert